Monday, October 17, 2011

Anugerah Tuhan Yang Tidak Terkata....
Setiap detik...minit.....jam....hari...minggu...bulan..tahun....yang kita lalui merupakan satu anugerah yang tidak terkata. Tuhan sentiasa mengingatkan kita bahawa masa yang diberikan untuk kita adalah merupakan satu anugerah......Kita sendiri tidak boleh memendekkan atau memanjangkan masa yang diberikan oleh Tuhan....Kita juga tidak tahu dengan pasti apa yang akan berlaku ke atas hidup kita meskipun hanya sesaat masa yang Tuhan berikan. Jadi setiap detik yang ada dalam hidup kita merupakan satu anugerah yang tak terkatakan...fikirkanlah....

Monday, March 7, 2011

Paong Je Tiga

Nta majan kado' naan de kelo' ke mesak senganak. Uko' kise' gaban ji de' bua' nading ke tai mesak. Medan mesak kado' du oba' ke oman e. Midan le oman bua' ji jane ne ilu tisen samada bua ji mey, mesem, lonek , milung ngan kado' naan de ilu tisen.
Kua' baan gaya' kise' udip tepat panak cin ading de, kua' layan kise' bua' ji ne senganak. Tepat lepa ngena boan ketai mesak ngan sokat ilu oman bua' e. Layan udip telu panak de mudip ke daley Belaga, Tatau ngan ke Asap Koyan kado' de tepat lepa lapa ngan taan keneng paong bua' je tepat mile' kena ki re. Puun bua' ja telu mile' ngan ngena boan ke mesak lepa telu taan. Cin koda-koda' oman je lepa lapa re kado' ne paong/puun bua' de du nai pelaku me telu panak. Mencam dau kenai du bada' me telu ngan beng tiga ne dau paong da baan du lote. Un tepoo, masa tetap ke pelua' kise' samada paong bua' je telu panak mile' tiga atau nta. Lepa koda'-koda' puun/ paong bua' lepa ilu panak mile' cin ading de ngan dalem puun bua' ja ilu mile' un bua' ja pekenaan le. Un pe daan de opa...Nape ca puun tapi daan ngan boan bua' nta kua'.
Inan bua' anun du kena ji re. Ilu oman boan cin puun anun du. Na' pe kumin teka' kimet enta oba' ke oman bua' ilu terpaksalah oman cin puun anun du ji. Mesem, mey pait, milung , boken ngan madam ilu terpaksa terima' mung da. Ilu oman cin puun anun du senganak.. Kumin boka ilu ngen mita paong ngan paong ja anun le tengen basa' ke tiga tain? Pekimet tiga le senganak mung...Lepa majan ne tepat oman cin paong anun du kena ji re. Paong anun telu tengen un ne de cukup tiga tain? Gred koda paong anun telu? Boka ilu koma paong anun telu tiga mile' paong anun telu panak tengen..boka oba' paong anun du ....pekimet tiga le.

Thursday, March 3, 2011

Ngepali Osa ngan Berua

Senganak mung nengayet ngepali osa ngan berua le singket-singket batang osa. Kado' naan pengeten de nai pedaru kimet le. Kado' naan isu ngan gaya kelunan de nai petaba kimet. Beng dau le petangen ilu mung nengayet ne ngan ayen lua' pubut penisen ngan pesentey pala' Amai Bio' mung naan de ilu nyeripa...

Saturday, January 29, 2011

PEKIMET NGAN MILE' NGAN TENENG

Dalem udip le kelunan cin tading Tuhan oyan tepun le kelunan(Adam) senaa' ilu kelunan lepa mile'. Pabe' naki ne ilu un "kebebasan" ke mile' iyu de ilu oba' ngan nta oba' dalem udip ji. Oban ilu kelunan Tuhan oyan un pengencam/penisen/kimet ja' lemotat ke pisu dalem tawai le apan le mile' ngan tiga/teneng.
Dalau le mile'-mile' pemoyan de un dalem udip ji, un pe pemoyan de du nai nyerata'/miai te tena ilu apan le mile' baya' kimet kelunan de nai petaba kimet le. Udip mading ngan maju ji odai ketu' naan pemoyan de kelunan nai engkin te tena mata/pak/telinga le apan ke mile' ngan pebetep ca poyan bio' dalem udip ji uku' baan selawan keyta ca leliwa re. Kado' naan "warna" de ida engkin te tena ilu.... Dalau udip le ke daya songai senaa' nta un kado' naan dau isu de du nai engkin kata du ke peseluk kimet ngan tawai le. Naki odai''haa.....
Senganak....kena du ke mile'-mile'....ngan ilu pe ke mile'-mile'....petwai ne ngan pekimet ngan penisen. Ayen baya' kimet osa lema' ji....Baya' ne penisen ja' sokat ke engkin ilu mudip ngan tiga baya' te......Iut atau bio' ja ilu ke mile', senganak mile' ne man kimet ja' teneng......

Wednesday, January 5, 2011

Selamat Oman Mading 2011

Ngebangen kimet ngan ngepali berua apan sokat masat ngan tiga dalem oman mading ji. Kelo' ke ti selamat oman mading me telu mung....Nape ilu nta sokat peman palat ujo' talan arap Tuhan pemung ngan le lemotat na' peniga dalem udip telu panak mung....

Monday, September 13, 2010

Lepuun
Majan lan ne du oyan Empeng Diam Bakun. Koda' oman ne ji odai ku?...Ilu de mudip ke daley Belaga naki tiga ne ngebaya' tai naat kise' lepuun tepat de ke daya Empeng Bio' ji. Oban ilu mung pe tisen nta majan laa tana' de kedaya empeng te du ke pelempam.Mung peniga taat mata ke salai ngan lenja ke dalem songai.


Un lote' mutu keneng senganak tepat de tai ngebaya' naat lepuun ke Long Geng te. Ngan ake' pe bien naat kise' oban Video de ida ala'. Atek bimpin ale' le taan ngan selawan ale'-ale' kise' lepuun le ke ia te. Anak telu de baya' ne kado' nta tai taan lepuun tepat da bane'. Oban pengudip ja ' maju kado' ja ilu terpaksa bayan kidi oban lepuun le de ilu lepa nganun cen senaa' ketai salai te tena mata.

Mudung, bai tiga ngan tana' leka' le ketai lenja ngan anun atuk ngan kerabang atau anun peke naan le cen de un ke dalem songai ne ja oo. Ilu na' tua'(percuma) mida. Ida nta perlu mencam nyorat ke isi borang nyat tana' tepat da ngan ilu na' mida tua'.

Senganak, ketai udip ji paliu lote ji ngan ilu mung terima pemoyan ji ngan kimet je baat? Bangen? Atau mia tain? Tosa pekimet ji oban beng dau tekuang asu ne taan ketai bai ngan tana' le da ke lempam keji oo. Seau...seau....pe ilu ku........

Saturday, August 7, 2010

Mesau Lanap Yap Cin Buan KiingMajan lan ne ilu ngimet udip ja lebih tiga, sengela ngan ngkin lento ja' bio'. Ilu mung pe tisen nta un kelonan de mudip ke usun tana' ji nta oba' mudip lento lemoto. Nta kira kelunan de ilu koma alu" atau ilu de mudip nganan daley mung ilu kelo' ke lento mudip. Lento mudip dalem penakau ngan ngkin ilu pekedung ke peniga.

Boka ilu nyepule' naat kise' asat tepat de du koma Kenyah(Badeng, Lepo' Tau, Lepo' Tepu, ngan meka pe koda'-koda naan tat ngan asi tepat....)atek perlu tepat naat pemoyan ji ngan dalem. Oban iyu ilu de mudip naki ne ayen nyapau-nyapau teka' naat udip ji ngan perlu pekaliu ngan masat dalem udip ja' lento. Boka ilu ca' mudip dalem udip ja' ngepeyda'-eda' ngan ilu adang ke tapa pabat peniga ji ngan du. Oban mung ilu kelunan de mudip ke daley ji uko' baan ca iyap takau cin buan de. Boka le nta ngebinga' ketai le tapa ngan silap-silap pe ilu nta un sokat ke un pengekaya' ngan pengelento nape ilu kelonan de du koma nganan daley.
Pekimet ne tepat mung apan tepat masat dalem penakau ngan ayen sala' pekimet ngan masat pabe' kenai du neka' ilu cin buan uko' baan kise' mesau lanap yap cin buan kiing.....